Stichting Nieuwe Makers

Stichting Nieuwe Makers biedt de mogelijkheid aan (startende) theatermakers om bijzondere gebeurtenissen, sterke ideeën of innovatieve plannen te verwezenlijken in een voorstelling of project. De stichting heeft als streven jaarlijks één project of voorstelling te realiseren, waarbij de focus ligt op jong talent en nieuwe kansen. 

Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel culturele activiteiten met een maatschappelijke relevantie te verrichten. De stichting tracht haar doel te bereiken met behulp van theatrale middelen, waarbij in het bijzonder valt te denken aan culturele activiteiten zoals theater- en muziekvoorstellingen alsmede lezingen.

Project 2018-2019 – Hosseini – Klik hier

RSIN- nummer: 858518788
KVK-nummer: 70940207

Tolsteegplantsoen 7-1
3523AB Utrecht

Samenstelling bestuur: 

Mevrouw L.C. Kester – voorzitter

Mevrouw A. van Geffen – penningmeester

Mevrouw. D.K. Pothoven – secretaris

Stichting Nieuwe Makers onderschrijft de Governance Code Cultuur. Hierbij verricht het bestuur haar taken onbezoldigd.